DomovLokacija
tehnologija.htmlKontakt
Ponudba
 
Fotokopiranje
Kopiranje nacrtov Vezave
Skeniranje
Plotanje Arhiviranje
Formatiranje
 
bullet

S k e n i r a n j e n a r t o v  d o  A 0  f o r m a t a

 

bullet

B a r v n o  s k e n i r a n j e

          O r i g i n a l

         o d  1 0 0  m m  d o  1 0 9 2  m m  i r i n e   

         o d  1 5 0  m m  d o  5 0 0 0  m m  d o l i n e                                                             

         Z o o m

         p o m a n j a v a  2 5 %

         p o v e a v a  1 0 0 0  %  d i r e k t n o  a l i  p o  k o r a k u  1  %

         r e s o l u c i j a  6 0 0 d p i

 

bullet

r n o b e l o s k e n i r a n j e

          O r i g i n a l

          o d  2 1 0  m m  d o  1 0 2 0  m m  i r i n e  d o  1 5  m  d ol i n e      

          Z o o m

          p o m a n j a v a  2 5 %

          p o v e a v a  4 0 0  % d i r e k t n o  a l i  p o  k o r a k u  1  %

          r e s o l u c i j a  6 0 0  d p i